Jaarverslag

JAARVERSLAG OVER HET GILDEJAAR 2020-2021

Voor u ligt het zesentwintigste jaarverslag sinds de herleving in 1996.

Op 21 maart 2021 is gildebroeder Marinus Kerkhof op 95-jarige leeftijd overleden. Marinus is altijd een zeer actieve en enthousiaste gildebroeder geweest tot op hoge leeftijd. Hij was altijd zeer alert op bijeenkomsten en vergaderingen.
Op 27 maart 2021 is afscheid genomen van Marinus in de Antoniuskerk in Nijnsel. Vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen is het gilde in de viering vertegenwoordigd door koning Piet van Heesch en hoofdman Henk Quinten, die aan het eind van de viering een In Memoriam uitsprak namens het gilde. Bij het uitgaan van kerk hebben de gildebroeders een erehaag gevormd. Met het vaandel is eer gebracht aan Marinus, waarna een klein gezelschap de kist heeft begeleid naar het kerkhof.

In april was het niet mogelijk om met meerdere personen bijeen te komen. Dat was wel mogelijk in een kerk (max. 30 personen) op 1,5 meter afstand. Om het 25 jarig bestaan van het gilde te herdenken is op vrijdagavond 23 april 2021 om 19.00 uur een kerkelijke viering gehouden waar de gildebroeders met partners en partners van overleden gildebroeders zijn uitgenodigd. Tevens was dit de gelegenheid om pastoor Robert van Aken te installeren als gildeheer.
Na de preek zijn de attributen voor de gildeheer door hemzelf gezegend. Schildje, hoed en sjerp. Daarna heeft hoofdman Henk Quinten pastoor Robert van Aken geïnstalleerd en hem de attributen van het gilde omgehangen.
Aan het einde van de viering zijn de acht gildebroeders, die 25 jaar lid zijn van het gilde in het zonnetje gezet. Zij kregen door de gildeheer een oorkonde aangeboden

Door een onvoorziene benoeming tot pastoor in Tilburg moest pastoor Robert van Aken afscheid nemen van de Odaparochie en van het gilde.
Op zondag 27 juni 2021 vond deze viering plaats waarin door de coronabeperkingen maar een kleine delegatie van het gilde aanwezig mocht zijn. Desalniettemin was het toch mogelijk om gildeheer Robert van Aken te begeleiden bij het in- en uitgaan van de kerk. Na de viering werd een kopje koffie met een lekkernij aangeboden en konden de aanwezigen afscheid nemen van Robert.

Het geplande oogstfeest van Hoeve Strobol op zondag 1 augustus kon niet doorgaan maar wel de eucharistieviering, die al een aantal jaren het begin daarvan vormde. In deze viering werd het afscheid van pater Pushpa Raj gevierd. Hij is door zijn orde teruggeroepen naar zijn geboorteland India om pastoor te worden. Pater Puspha ging zelf voor in de viering die door ons gilde werd opgeluisterd. Aan het eind van viering heeft het gilde en cheque aangeboden voor de ondersteuning van zijn werk in India.
Na de viering was het voor iedereen mogelijk om op gepaste afstand afscheid te nemen van Pater Pushpa en werden de aanwezigen getrakteerd op een kop koffie.

 Op 21 augustus 2021 is een feestelijk versierd gildehuis het 25 jarig bestaan van het gilde gebierd. Om half drie werden gildebroeders, partners en genodigden ontvangen door de koning Piet en keizer Frans. Ieder werd voorzien met koffie en gebak. Omdat het goed weer was konden de feestelijkheden buiten plaats vinden. Daarna werd er een groepsfoto gemaakt van de gildebroeders.
Het volgende programmapunt was het schieten op een houten vogel. Na een sportieve strijd werd door Wim van Dijk het laatste stukje van de vogel neergehaald. Vervolgens vonden er ook wedstrijden plaats in jeu de boules. Daar eindigde Joke van de Sande als eerste. Betsie en Casper van der Staak werden in het zonnetje gezet vanwege hun verdiensten voor het gilde hetgeen werd onderstreept met een boeket bloemen.
Frans en Willy van den Oever hadden een fotoboekje samengesteld van de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen 25 jaar. Het mooie boekje viel bij ieder goed in de smaak.
Tegen zes uur stond een heerlijk buffet klaar waar met volle teugen van werd genoten.
Het werd een gezellige middag en avond. Voor de eerste keer weer samen sinds de beperkingen van de coronamaatregelen.

Om kwart over 12 op zondag 19 september werden we ontvangen met koffie en worstenbrood in het Dienstencentrum van de gemeente Meierijstad voor de jaarlijkse Remember September.
Tegen één uur werd te stoet geformeerd voor het Dienstencentrum met het gilde voorop. Met het genodigde gezelschap achter ons aan zijn we opgetrokken naar het monument aan het Corridor. Daar werden diverse toespraken gehouden, muziek gespeeld door de harmonie, gedichten voorgedragen door leerlingen van de Odaschool en kransen gelegd. Ter afsluiting werd de Last Post gespeeld gevolgd door één minuut stilte en het Wilhelmus als afsluiting.
Daarna is het gilde met het gezelschap via de kunstbrug over de Dommel opgetrokken naar het Martinuskerkhof bij de graven van gesneuvelde Britse militairen. Daar vond een vergelijkbare ceremonie plaats.

Na deze ceremonie heeft het gilde eer gebracht aan onze overleden gildebroeder Jan van Acht. Bij zijn graf heeft hoofdman Henk Quinten een kort woordje gesproken. Daarna is het graf overvendeld met het vaandel en daarna is door de bazuinblazers de Taptoe gespeeld. Ter afsluiting is een bloemstuk op het graf gelegd. Bij zijn echtgenote zijn we daarna hartelijke ontvangen en we hebben er nog een gezellige middag van gemaakt.

De overheid heeft drie keer vergaderd in het afgelopen gildejaar.

Aan het einde van dit gildejaar (1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021) telde het gilde 2 jeugdgildebroeders en 14 gildebroeders.

Sint-Oedenrode, 11 december 2021
Casper van der Staak, dekenschrijver.