Jaarverslag

JAARVERSLAG OVER HET GILDEJAAR 2019-2020

Voor u ligt het vijfentwintigste jaarverslag sinds de herleving in 1996.

Op 25 oktober 2019 is onze beschermheer Piet Schriek op 78-jarige leeftijd overleden. Piet was sinds april 2004 beschermheer. Piet was een innemend persoon die met belangstelling de verrichtingen van het gilde volgde. Hij heeft de plastiek “De Gildegroet” geschonken, die tijdelijk wordt toekend aan personen, die veel voor het gilde hebben betekend. Op 1 november is in het “Buitenhuis” in Best in een indrukwekkende viering afscheid van hem genomen waarbij ook een aantal gildebroeders aanwezig waren.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 november 2019 heeft de overheid verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beleid. In september is het gilde gestopt met de inzameling van oud papier. Het gildeprogramma voor 2020 werd door de leden na enige discussie vastgesteld. Voor de organisatie van het koningsschieten van Meierijstad is een werkgroep ingesteld.

Henk Quinten en Ben van Genugten waren aftredend en zijn weer herkozen als lid van de overheid. Acht groepen schutters zijn te gast geweest op onze gildeaccommodatie.

Op 6 januari 2020 was een afvaardiging van de overheid aanwezig bij de Nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Meierijstad in het “Spectrum” Schijndel. Na de ontvangst door de College van B&W hield burgemeester Kees van Rooij een korte speech waarna de Nieuwjaarsfilm getoond werd waarin de burgemeester een aantal inwoners van Meierijstad ontmoette om te spreken over het afgelopen jaar.
https://www.mooirooi.nl/nieuws/algemeen/53107/gemeente-komt-met-nieuwjaarsfilm-
Christel de Laat stal de show met haar jurk in de kleuren van Meierijstad. Er werd getoost op het nieuwe jaar met een drankje en een hapje.

Op 9 januari 2020 heeft ons gilde zijn Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het gildehuis. Na binnenkomst en het uitwisselen van de beste wensen werd geproost op het nieuwe jaar. Daarna kon men genieten van koffie met gebak. Met buurten en het uitwisselen van wetenswaardigheden onder het genot van een hapje en een drankje werd het een gezellige avond tot in de late uurtjes.

Op 12 maart 2020 heeft het kabinet zware maatregelen aangekondigd in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Evenementen met meer dan honderd personen in Nederland worden afgelast, mensen moeten, indien mogelijk, thuiswerken en wie koorts of luchtwegklachten heeft, moet sowieso binnenblijven. De maatregelen gelden aanvankelijk in ieder geval tot 31 maart.

Maar ook na 31 maart bleven de maatregelen gehandhaafd. De rest van het jaar konden er geen evenementen plaats vinden en ook de afstandsregel van anderhalve meter zorgde ervoor dat velen activiteiten niet konden doorgaan.
Het gehele openbare leven kwam deels stil te liggen. Alle gildenactiviteiten kwamen te vervallen.
Geen koningsschieten Meierijstad, geen Koster Brockproject, geen Sint-Jorisfeest, geen huldiging gedecoreerden, geen Dodenherdenking, geen gildendag in Moergestel, geen openluchtviering in Nijnsel, geen burgerkoning schieten, geen koningsschieten en geen kringgildendag van Dommelgroep.

Op 25 maart 2020 is onze gildebroeder Jan van Acht op 84-jarige leeftijd overleden.
Jan was vanaf de herleving tot 2004 dekenrentmeester. We verliezen met Jan een heel gemotiveerd gildebroeder, die zich – nog op gevorderde leeftijd – in het bazuinblazen heeft bekwaamd. Jan was altijd goedgemutst, enthousiast en had een heel positieve instelling.
Op 31 maart 2020 is in kleine kring zijn uitvaartdienst gehouden in de Martinuskerk. Helaas was het – vanwege de coronamaatregelen – niet mogelijk om van Jan afscheid te nemen met gilde-eer. Een opgenomen rouwmars bij binnenkomst en uitgaan van de kerk en het vendel op het priesterkoor tijdens de dienst waren de enige tekenen van het gilde.

Op vrijdag 24 april 2020 heeft burgermeester Kees van Rooij aan 24 inwoners van Meierijstad meegedeeld dat zij een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Onder hen onze gildebroeder Piet van de Sande. Op 2 juli 2020 heeft de burgemeester de versierselen overhandigd aan zijn echtgenote Joke, die ze bij Piet heeft opgespeld. In de avond heeft het gilde aan Piet een muzikale hulde gebracht. De bijeenkomst is afgesloten met een gezellige avond onder de tent in de tuin van Piet en Joke.

Toen vanaf mei de beperkende maatregelen enigszins versoepeld werden is op woensdagavond in eigen kring het kruisboogschieten hervat gevolgd door gezellig samenzijn op afstand meestal in de buitenlucht door het goede weer. Ook Theo van der Burgt was daar af en toe nog bij. In augustus is er nog een paar weken geschoten op een houten testvogels de genaamde “Coronavogels”

Op 15 juli 2020 is de uitgestelde voorjaarsvergadering gehouden. Er moest helaas geconstateerd worden dat er waarschijnlijk geen gildenactiviteiten meer zouden kunnen plaats vinden. De vergedering heeft besloten dat Piet van Heesch onze koning blijft tot het volgende koningsschieten in 2021.
Er werd ook gevraagd om ideeën in te dienen voor de viering van het 25-jarig bestaan van ons gilde in 2021. Ook werd besloten om Robert van Aken te vragen om gildeheer te worden en aan Peter Maas om beschermheer te worden.   

Op 15 september 2020 ontvingen we het bericht dat onze gildebroeder Theo van der Burgt op 69-jarige leeftijd is overleden. Theo heeft vanaf april 2019 gevochten tegen een ongeneeslijke ziekte tezamen met zijn geliefde Wiesia. Theo was altijd present op de wekelijkse onderlinge bijeenkomsten om te schieten en gezellig bij te praten onder genot van een pilsje. Door het overlijden van Theo stopt ook Wiesia als gildezuster omdat zij terug gaat naar haar geboorteland Polen. In november is van haar in kleine kring afscheid genomen. De kruisboog van Theo heeft het gilde in bruikleen gekregen.
Op 21 september hebben we met gilde-eer afscheid genomen van Theo achter zijn fraaie boerderij aan de Lieshoutseweg. Het was een emotioneel afscheid op gepaste wijze. Na de viering kon worden nagepraat onder genot van koffie en worstenbrood.

De overheid heeft zes keer vergaderd in het afgelopen gildejaar.

Aan het einde van dit gildejaar (1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020) telde het gilde 2 jeugdgildebroeders en 15 gildebroeders.

Sint-Oedenrode, 11 december 2020
Casper van der Staak, dekenschrijver