Jaarverslag

JAARVERSLAG OVER HET GILDEJAAR 2017-2018

Voor u ligt het drieëntwintigste jaarverslag sinds de herleving in 1996.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 november 2017 heeft de overheid verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beleid. Het gildeprogramma voor 2018 werd door de leden na enige discussie vastgesteld. Ben van Acht en André van de Warenburg waren aftredend en zijn weer herkozen als lid van de overheid. Op voorstel van de overheid is de overheid uitgebreid met Ben van Genugten. De vergadering stemde daar unaniem mee in.

Op 6 december 2017 is Kees van Rooij als nieuwe burgermeester van Meierijstad geïnstalleerd. De vier gilden van Meierijstad begeleidden hem en zijn echtgenote om 18.30 uur vanaf de Knoptoren naar het bestuurscentrum. Omdat het al donker was, kwam het kleurrijk optreden van de gilden niet tot zijn recht. Begeleid door goed verlichte busjes van de gemeente kon de stoet veilig door Rooi trekken. Door een erehaag van gildebroeders en -zusters kon de burgemeester het bestuurscentrum binnengaan. Een vendelgroet kon niet in het programma worden opgenomen. Na afloop werd koffie aangeboden in de Knoptorenkerk.

Op 2 januari 2018 was een afvaardiging van de overheid aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van gemeente Meierijstad aan de Noordkade in Veghel. Burgemeester Kees van Rooij benadrukte in zijn Nieuwjaarsspeech de betekenis van Meierijstad, van vrijwilligers en van vertegenwoordigers van diverse groeperingen. Na een overzicht van het jaar 2017 sprak hij de verwachting uit voor een goede samenwerking in 2018. Daarna werd de glazen geheven.

Op 10 januari 2018 hadden we de droeve plicht om afscheid te nemen van onze gewaardeerde gildebroeder Joop Vagevuur. Vanaf het rouwcentrum van Kuis begeleidde het gilde de rouwauto naar de Martinuskerk. In de eucharistieviering met gilde-eer zijn het leven en de verdiensten van Joop herdacht. Daarna hebben we Joop begeleid naar het kerkhof. Bij het laatste afscheid brachten de bazuinblazers de “Taptoe” ten gehore gevolgd door de afscheidsceremonie met het gildevaandel. Met Joop is een gildebroeder heengegaan die tot het laatst toe, ondanks zijn ziekte, betrokken was bij de activiteiten van het gilde.
De geplande nieuwjaarsbijeenkomst in de avond in het gildehuis is niet gehouden.

Op 7 april 2018 was Veghel het toneel van het koningsschieten van Meierijstad. Na een optocht van de vier gilden door het centrum van Veghel werden de activiteiten voortgezet op het gildeterrein bij gildehuis “de Geerkens”. Burgemeester Kees van Rooij werd “aangekleed” met hoed en sjerp en geïnstalleerd als beschermheer van de Gildecrans Meierijstad.  
Zoals gebruikelijk namen 5 van onze gildebroeders deel aan de slotronde van het koningsschieten. Gildebroeder Joop Steenbakkers uit Schijndel schoot na 215 schoten het laatste stuk van de taaie vogel naar beneden.

Op 12 april 2018 heeft ons gilde weer zijn bijdrage geleverd aan het “Koster Brock-project” voor de leerlingen van de groepen 5 van de Rooise basisscholen. Op de binnenplaats van kasteel “Henkenshage” konden de kinderen onder begeleiding van gildebroeders kennis maken met de traditie en de activiteiten van het gilde: tamboeren, vendelen, bazuinblazen en kruisboogschieten.

Op 22 april 2018 trok het gilde vanaf het parkeerterrein van vv. Ollandia op naar het huis van koning Piet van Heesch, die samen met zijn echtgenote Hanny het gilde welkom heette. Wij werden gastvrij ontvangen met koffie, worstenbrood en krentenbrood. Vervolgens werd vanaf de Markt opgetrokken naar de Martinuskerk voor de gildemis.
Na de gildemis, die werd voorgegaan door gildeheer Vincent Blom en diaken Wilchard Cooijmans is in de kerk de gelofte van trouw hernieuwd ten overstaan van de kerkelijke en wereldlijke overheid. Wethouder Coby van de Pas vertegenwoordigde de gemeente Meierijstad.
Daarna is het gilde opgetrokken naar het bestuurscentrum van de gemeente Meierijstad, zijnde het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Daar zijn we gastvrij ontvangen door de wethouder, die na een korte toespraak de aanwezigen de erewijn aanbood.
Koning Piet van Heesch bood zijn fraai vormgegeven koningsschild aan na een uitvoerige toelichting. Hoofdman Henk Quinten nam het schild dat een waardige aanvulling is van het koningszilver namens het gilde in ontvangst om het meteen weer aan Piet overhandigen voor bevestiging op het koningsvest.
Na deze ontvangst werd in het gildehuis genoten van een gezamenlijke maaltijd. Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan het museum van hoeve “Strobol”, dat bij iedereen zeer in de smaak viel.

Op 27 april 2018, koningsdag, kwamen de vier gilden van Meierijstad naar de Noordkade in Veghel voor de jaarlijkse hulde aan de nieuw-gedecoreerden. Aan het einde van de bijeenkomst van gedecoreerden in de “Koekbouw” werd een vendelhulde gebracht door 6 vendeliers. Het optreden van de gilden maakte een grote indruk op de aanwezigen.

De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei 2018 begon in het atrium van de B-vleugel in de Deken van Erpstraat met een gevarieerd en stemming programma dat recht doet aan de herdenking van de gevallenen. Rond half acht werd vertrokken met het gilde voorop naar het monument aan de Hamburg. Daar vond een korte ceremonie plaats met oa. het voorlezen van de lijst van Rooise gevallenen, het spelen van “Last Post” gevolgd door 2 minuten stilte en het spelen van het Wilhelmus. De ceremonie werd bijgewoond door velen belangstellenden, die zeer betrokken waren. Daaronder ook vele jongeren.

Op 3 juni 2018 werd door gilde Sint-Antonius-Abt uit Liempde de jaarlijkse kringgildendag van gildenkring “Dommelgroep” georganiseerd. Na ontvangst bij het “Wapen van Liempde” trokken de gilden naar de kerk voor de gildemis. Na de viering keerden de gilden in een optocht door de straten van Liempde terug naar “het Wapen van Liempde” voor het schenken van de erewijn. Per auto werd koers gezet naar het fraaie gildeterrein “De Antonius Bleek” aan de Oude Dijk. Daar stelden de gilden zich op voor de massale opmars en de ceremonies rond de opening van de gildendag. Er werd gestreden om het gildezilver in de diverse wedstrijddisciplines. Bij het koningsschieten behaalde Truus van der Schoot uit Gemonde de titel van dagkoning. Het Liempdse gilde kon aan het einde van dag terugzien op een geslaagd en goed georganiseerd evenement.

Op 10 juni 2018 was het gilde uitgenodigd om de familieviering op te luisteren in de “groene kathedraal” in Nijnsel. Tevens vierde pater Puspharaj zijn bronzen priesterfeest en Manon van den Broek haar 12,5 jarig jubileum als pastoraal werkende. Na de viering werd aan beiden een receptie aangeboden in een tent voor gemeenschapshuis “de Beckart”.  

Op 5 augustus 2018 hebben de gilden van Sint-Oedenrode, Schijndel en Son de drukbezochte openluchtviering opgeluisterd bij gelegenheid van het Oogstfeest bij Hoeve Strobol. Bisschop Gerard de Korte ging samen met pater Puspharaj voor in de viering geassisteerd door Manon van den Broek en diaken Frank van der Geld. In zijn preek ging de bisschop in op de problemen van de boeren in deze hete en droge zomer.
Na een vendelgroet werd het oogstfeest geopend dat weer op een grote belangstelling kon rekenen.

Op 18 augustus 2018 werd in Neer (gemeente Leudal) het koningsschieten gehouden in het kader van het Europees Gildetreffen. Onder de meer dan 400 koningen, die deelnamen waren ook onze koning Piet van Heesch en zijn broer Mari uit Schijndel. Helaas kwamen zij beiden niet verder dan de eerste ronde. Er waren al veel gildebroeders en -zusters afgekomen op deze wedstrijden.

Nog massaler was de optocht op zondag 19 augustus waarin een kleine 500 gilden, schutterijen en Schutzvereins door de straten van Neer trokken in een 5 uur durende optocht. De diversiteit in kleding en uitmonstering uit de diverse Europese landen was geweldig. Aan het eind van de dag keerden we zeer voldaan terug naar huis. Het wachten en de inspanningen waren de moeite waard geweest.

Het begint langzaamaan een traditie te worden. Voor de zesde keer organiseerde ons gilde het burgerkoning schieten op kermiszaterdag 25 augustus 2018. Om 14.00 uur opende gildekoning Piet van Heesch met een raak openingsschot de wedstrijd op het feestelijk versierde gildeterrein. Voor de kwalificatie meldden zich 13 schutters (jammer genoeg minder dan vorig jaar); zowel mannen als vrouwen. Na 2 uren intensief en gespannen schieten plaatsten zich vier personen voor de afkampronde. Na een zeer spannende slotronde, waarin de kansen steeds wisselden, is Roy van Creij uit Olland de nieuwe Burgerkoning geworden. De deelnemers, toeschouwers en de gildeleden konden terugzien op een gezellige middag.
Aansluitend hebben de gildeleden en hun partners genoten van een gezellige barbecue in het kader van onze kermisactiviteit.

Op 16 september 2018 heeft ons gilde luister bijgezet aan de herdenking van de bevrijding van Sint-Oedenrode. Er was een uitgebreid programma samengesteld. Vanaf het voormalige gemeentehuis is opgetrokken naar het Airborne-monument aan het Corridor voor een korte ceremonie met toespraken en het leggen van kransen in aanwezigheid van militairen en veteranen. Daarna trok het gezelschap met het gilde voorop via de kunstbrug en het nieuwe kerkhof naar de graven van de Britse gesneuvelden bij de Martinusberg. Daar werden door jongeren foto’s en bloemen geplaatst bij de graven van de gesneuvelden om hen een gezicht te geven.
Het spelen van de “Last Post” en 1 minuut stilte sloten de ceremonie af.
In de “Ontmoeting” van Odendael werd de aanwezigen een kopje koffie aangeboden.