Jaarverslag

JAARVERSLAG OVER HET GILDEJAAR 2018-2019

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 november 2018 heeft de overheid verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beleid. Er werd vastgesteld dat de inkomsten uit oud papier drastisch zijn gekelderd. Het gildeprogramma voor 2019 werd door de leden na enige discussie vastgesteld. Casper van der Staak was aftredend en is weer herkozen als lid van de overheid. Elf groepen schutters zijn te gast geweest op onze gildeaccommodatie.

Op 30 december 2018 heeft Vincent Blom afscheid genomen als gildeheer en als pastoor van de Odaparochie. Tijdens de receptie in de kerk heeft het gilde hem een muzikale hulde gebracht.

Op 2 januari 2019 was een afvaardiging van de overheid aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Meierijstad in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Na het drukken van handen ging burgemeester Kees van Rooij in zijn toespraak in op het belang van “De kracht van Samen”. Daarna werden de glazen geheven op het nieuwe jaar.

Op 9 januari 2019 heeft ons gilde zijn nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het gildehuis. Na binnenkomst en het uitwisselen van de beste wensen werd getoast op het nieuwe jaar. Met buurten onder genot van een hapje en een drankje werd het een gezellige avond.

Op 3 februari 2019 luisterde ons gilde samen met het gilde uit Son de Eucharistieviering op. Bisschop Gerard de Korte ging voor in deze viering waarin pastoor Robert van Aken is geïnstalleerd en kapelaan Bryan van den Mortel is gepresenteerd. Na de viering konden de aanwezigen kennis maken met hun nieuwe parochiepriesters.

Op 4 en 5 april 2019 heeft ons gilde zijn bijdrage geleverd aan het “Koster Brock-project” voor de leerlingen van de groepen 5 van de Rooise basisscholen. Op de binnenplaats van kasteel “Henkenshage” konden de kinderen onder begeleiding van gildebroeders kennis maken met de traditie en de activiteiten van het gilde.

Op 6 april 2019 was het gilde uit Schijndel aan de beurt om het koningsschieten van Meierijstad te organiseren. Na ontvangst van twee de gilden (gilde van Veghel was niet aanwezig) in hun gildeaccommodatie en het vrijen van de schutsboom konden de voorronde beginnen om de 15 kandidaten te selecteren voor de eindronde. Na 56ste schot in de eindronde gelost door gildebroeder André van de Warenburg kwam de houten vogel naar beneden en werd voor een jaar André de derde koning van Meierijstad.

Op 17 april 2019 werd de voorjaarsvergadering gehouden. Het programma voor de komende werd nogmaals uitgebreid besproken.

Op 20 april 2019 is in het crematorium “Rijtackers” afscheid genomen van Jan Meijer. Jan was jaren actief als tamboer en is daarna benoemd als “lid van verdienste”.

Op 27 april 2019, koningsdag, kwamen de vier gilden van Meierijstad naar de “Noordkade” in Veghel voor de jaarlijkse hulde aan de nieuw-gedecoreerden. Aan het einde van de bijeenkomst van gedecoreerden in de “Koekbouw” werd een vendelhulde. Het optreden van de gilden maakte een grote indruk op de aanwezigen.

Op 28 april 2019 trok het gilde op naar het huis van koning Piet van Heesch, die samen met zijn echtgenote Hanny het gilde welkom heette. Daar werden gastvrij ontvangen.
Na de gildemis, die werd voorgegaan door pastoor Robert van Aken en diaken Wilchard Cooijmans is in de kerk de gelofte van trouw hernieuwd ten overstaan van de kerkelijke en wereldlijke overheid. Burgemeester Kees van Rooij vertegenwoordigde de gemeente Meierijstad.
Daarna is het gilde opgetrokken naar het bestuurscentrum van de gemeente Meierijstad. Daar zijn we gastvrij ontvangen door burgemeester Kees van Rooij, die na een korte toespraak de aanwezigen de erewijn aanbood.
Na deze ontvangst werd in het gildehuis genoten van een gezamenlijke maaltijd.

De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei 2019 begon in het atrium van de B-vleugel in de Deken van Erpstraat met een gevarieerd en stemming programma dat recht doet aan de herdenking van de gevallenen. Rond half acht werd vertrokken met het gilde voorop naar het monument aan de Hamburg. Daar vond een korte ceremonie plaats met oa. het voorlezen van de lijst van Rooise gevallenen, het spelen van “Last Post” gevolgd door 2 minuten stilte en het spelen van het Wilhelmus. De ceremonie werd bijgewoond door velen belangstellenden, die zeer betrokken waren. Daaronder ook vele jongeren.

Op zondag 19 mei 2019 heeft het gilde deelgenomen aan het vrij gildefeest in Middelbeers.
Na het ochtendprogramma startte om 12.30 uur de optocht van de 67 deelnemende gilden. Na de optocht vond de kleurrijke massale opmars plaats met de toespraken, die niet helemaal logisch plaatsvonden. Koning Piet en keizer Frans zette hun beste beentje voor bij respectievelijk koningsschieten en keizersschieten. Frans had inderdaad succes en behaalde het keizerskruis.

Samen met het gilde uit Son hebben we op 4 augustus 2019 de H. Mis bij Hoeve “Strobol” opgeluisterd in het kader van het jaarlijks oogstdag. Pastoor Robert van Aken ging samen met diaken Frank van der Geld en Manon van den Broek voor in deze viering.
Na de viering verzorgde het Sonse gilde met tamboers en 3 vendeliers ondersteund door onze bazuinblazers een vendelhulde. Aansluitend werd de oogstdag geopend, die vele geïnteresseerde bezoekers trok.

Voor de zevende keer werd op 24 augustus het burgerkoning schieten georganiseerd.
Om 14.00 uur openden gildekoning Piet van Heesch en gildekoning van Meierijstad, André van Warenburg met een raak schot de wedstrijd op het gildeterrein. Voor de voorronde meldden zich 18 deelneemsters en deelnemers, die onderling een sportieve strijd aangingen. Vijf deelnemers wisten zich te kwalificeren voor de afkampronde. Na een spannende strijd wist Roy van Crey uit Olland wederom de titel van Burgerkoning op zijn naam te schrijven. Toine Lathouwers en George Zoontjes behaalden respectievelijke de 2e en 3e prijs.
Om ca. 18.00 uur begon de gezellige avond voor gildeleden en hun partners. Er werd smakelijk gegeten uit de goed gevulde grote pannen aangevuld met salades. Door het warme en droge weer werd nog tot half elf buiten gezeten onder het genot van een drankje voor men huiswaarts keerde.

Op zondag 8 september 2019 werd in Schijndel de kringgildendag van de Dommelgroep gehouden.  Rond 9.00 uur zijn de gilden ontvangen op het plein voor het “Spectrum” met een kopje koffie met  koek. Tegen 9.45 uur is opgetrokken naar de Sint-Servatiuskerk voor de gildemis. Na de gildemis trok de kleurrijke stoet weer terug naar het plein voor het “Spectrum” om vandaar per auto naar het Gildehuys aan de Rooiseweg te rijden. Daar stelden de gilden zich op voor een korte optocht, die werd afgesloten door de massale opmars. Vervolgens bood burgemeester Kees van Rooij de erewijn aan namens de gemeente Meierijstad. Na het vrijen van schutsboom kon het koningssschieten beginnen.
Onze gildekoning Piet van Heesch slaagde erin om het laatste stuk van vogel naar beneden te schieten en werd voor een jaar de koning van de Dommelgroep. Daarna volgden de wedstrijden in de diverse gildedisciplines. Voor de jeu de boules wedstrijden was ook veel belangstelling. Om 18.00 uur begon de prijsuitreiking en daarna kon het organiserende gilde Sint Catharina en Barbara en de aanwezige gildeleden met tevredenheid terugkijken op een geslaagde gildendag.

In september 2019 is 75 jaar bevrijding van Sint-Oedenrode uitgebreid gevierd. Op 15 september vond een ceremonie plaats bij het Airborne-monument aan het Corridor. Vanaf het bestuurscentrum is ons gilde samen met militairen met vaandels, veteranen en belangstellenden opgetrokken naar het monument. Daar werden een aantal toespraken gehouden onder andere door de ambassadeur van Amerika, Pete Hoekstra. Koor “Aurora” luisterde de bijeenkomst muzikaal op. Na het spelen van de “Last Post’ en de één minuut stilte zijn door diverse organisaties kransen gelegd.
Daarna vond nog een korte plechtigheid plaats bij de “Alzenaubrug” die tijdelijk werd omgedoopt in Captain Fred A. Hancock-brug. Deze Amerikaanse captain heeft als eerste met zijn manschappen de brug ingenomen tijdens operatie “Market Garden”.
Deze waardige herdenking trok mede door het mooie weer een grote publieke belangstelling.

Op 18 september 2019 luisterde het de ceremonie op op het kerkhof bij de Martinuskerk bij de graven van de gesneuvelde Engelse soldaten. Na enkele toespraken en gedichten door basisschoolleerlingen plaatsten kinderen foto’s bij de graven zodat de gesneuvelden een gezicht kregen. Het daarna onthulde bord met foto’s is een blijvende herinnering aan de militairen. Na de ceremonie is een lunch aangeboden in de Knoptorenkerk.